Výzva na predloženie ponuky

 

Spoločnosť ERBIA s.r.o., Okružná 96/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 363 25 686 ako osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb a prijímateľ nenávratného finančného príspevku Vás žiada o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

 

Názov predmetu zákazky:

„Potravinárske stroje do výroby“

 

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 02. 04. 2019

Lehota na predloženie ponuky: do 12. 04. 2019 (do 12:00 hod.)

 

Podklady na stiahnutie TU (3,8 MB)